Datu centru testēšana

 

datu-centru-testesanaLai nodrošinātu industriālo uzņēmumu, rūpnīcu un cita veida ēku un tajās esošo iekārtu efektīvu, bet ekonomisku darbību, tai pašā laikā patērējot pēc iespējas mazāk resursu, kompānija Citrus Solutions piedāvā dažādus energoefektivitātes risinājumus. Kā nereti atzīst paši uzņēmēji, tieši enerģijas izmaksas ļoti bieži aizņem būtiskāko no uzņēmuma izdevumu pozīcijām, tādēļ energoefektivitāte ir viņiem ļoti aktuāls jautājums. Citrus Solutions speciālisti palīdz nodrošināt, lai enerģijas resursu patēriņš uzņēmumā būtu pēc iespējas optimālāks, neietekmējot uzņēmuma darbības kvalitāti un apjomu, bet tai pašā laikā samazinot enerģijai nepieciešamās izmaksas. To var apskatīt arī lattelecom piedāvātajos pakalpojumos šeit 

 

Vispirms, lai konstatētu esošo situāciju uzņēmumā, tiek veikts energoaudits. Tā gaitā tiek veikta konkrētā objektā esošo enerģijas patērētājierīču izpēte un analīze, kā arī noteiktas iespējas, kā iespējams padarīt šo ierīču darbību efektīvāku, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu uzņēmumā. Energoaudits ir plašs kompleksu pasākumu kopums. Tā ietvaros tiek detalizēti noteiktas un analizētas gan nepilnības esošajos uzņēmuma energorisinājumos, gan veikts atzinums par ēkas konstrukcijas “vājajām vietām”, kurās rodas lielākie siltuma zudumi. Viens no būtiskākajiem audita elementiem ir detalizēts aprēķins par enerģijas patēriņu uzņēmuma ēkā. Respektīvi, šajā procesā tiek noteikti enerģijas patēriņa mērķi un jomas uzņēmumā, nosakot, kur enerģija tiek tērēta nelietderīgi un neefektīvi, pārsniedzot šim nolūkam patiesībā nepieciešamos resursus. Lai audits būtu pilnīgs un nodrošinātu labāko rezultātu, nepieciešams vismaz trīs mēnešu līdz pusgada rūpīgs uzskaites darbs, veicot regulārus mērījumus attiecībā uz enerģijas patēriņu konkrētā brīdī un nosakot, kuras iekārtas konkrētā brīdī darbojas, patērējot enerģiju. Ļoti bieži sanāk konstatēt, ka iekārtas ir darbojušās “pa tukšo”, neizslēdzot tās, bet arī neizmantojot tam paredzētajam nolūkam. Katrs šāds gadījums rezultātā veicina ievērojamu un lieku resursu patēriņu. Audits ļauj to detalizēti konstatēt un sniegt kvalitatīvu redzējumu par  esošo nepilnību iespējamajiem novēršanas ceļiem. Analīzes gaitā tiek iegūti aprēķini, kas attiecīgi parāda, kur un kādā veidā iespējams nodrošināt mazāku resursu patēriņu, optimizējot iekārtu darbību, bet saglabājot visas ražošanas funkcijas iepriekšējā līmenī. Aprēķins un audita atzinums ir ļoti detalizēts, maksimāli aptverot visas iespējamās resursu ietaupīšanas pozīcijas.

 

Ieviešot auditā paredzētos risinājumus, krietni uzlabojas ēkas energoefektivitāte. Viens no labākajiem veidiem, kā nodrošināt labu energoefektivitāti, ir automatizēto risinājumu, piemēram, ēku vadības sistēmas ieviešana. Ēku vadības sistēma jeb BMS (Building Management Systems) nodrošina automātisku ēkā esošo enerģiju patērējošo iekārtu vadību, tādējādi mazinot cilvēka nepieciešamību iesaistīties šajā procesā un krietni optimizējot energoresursu patēriņu konkrētajā objektā. BMS sistēmas ir funkcionāli un moderni risinājumi, kas nepieciešami ikvienā modernā uzņēmumā, lai mazinātu energoresursu patēriņu un parūpētos, ka uzņēmuma izdevumi enerģijai nav nesamērīgi lieli. Profesionāla pieeja datu centru testēšanai ir aplūkojama arī šeit