Labs zibens novedējs – ieguldījums tavai drošībai

Zibens novedējs ir mūsdienīgs risinājums Bendžmina Franklina 1749.gadā izgudrotajam zibens stienim, kas, tajā laikā, bija daļa no revolucionāras elektroenerģijas izpētes. Tie ir radīti, lai aizsargātu dažādus objektus no bojājumiem, ko varētu radīt zibens spērieni. Zibensnovedēju sistēmas pārtver šos spērienus un droši novada strāvu zemē. Tās tiek lietotas tūkstošiem ēku, māju, rūpnīcu, torņu un pat kosmosa kuģu palaišanas platformām. Pirms šādas sistēmas izvietošanas savā īpašumā, ir svarīgi noskaidrot, no kā tā sastāv, unkādas funkcijas tā veic.

Bendžamina Franklina izgudrotie zibens stieņi jeb gaisa termināļi ir tikai neliela daļa no zibensnovedēju sistēmas. Kopumā tai ir trīs galvenie komponenti:

  • Zibens uztvērēj-stieņi jeb gaisa termināļi – mazi, vertikāli izvirzījumi, kas paredzēti kā zibens izlādes “ligzdas”. Tie var būt ar dažādu izmēru un formu. Lielākoties tie ir kā garas un smailas adatas, bet var būt arī sfēras formā. Šo stieņu funkcionalitāte un pat to nepieciešamība ir plaši apspriesta tēma zinātnieku vidū;
  • Strāvas novedēji – kabeļi, kas novada zibeni no aprīkotā objekta augstākā punkta līdz zemei. Tie ir izvietoti, piemēram, gar jumta malām un gar vienu vai vairākiem stūriem novadīti līdz zemei, kur tie savienojas ar zemētājiem;
  • Zemētāji – gari, biezi, smagi stieņi, kas apraksti dziļi zemē ap aizsargājamo objektu. Tie kalpo kā zibens novedēja pēdējais posms, kas droši aizved zibens izlādi zemē.

Labs zibens novedējs kalpo kā drošības garants situācijā, kad ēka saņem tiešu zibens triecienu. Pretstatā bieži dzirdētiem mītiem, zibens novedēju sistēmas nepievelk strāvas izlādi, kā arī tās nevar kliedēt vai novērst zibeni. Lielākā daļa šo sistēmu nenodrošina elektroiekārtu aizsardzību pret sprieguma pieplūdumu, tādēļ, pat tad, ja mājai ir zibens novedējs, elektroiekārtas ir jāatvieno no strāvas. Toties tās sniedz ugunsdrošību un strukturālo bojājumu aizsardzību, novēršot karstu, sprādzienbīstamu zibens triecienu pārvietošanos caur ēku un tās būvmateriāliem. Vēl kāds izplatīts mīts ir saistīts ar to, ka, ja mājas antena, vai arī pati māja ir ar zemējumu, tad tas pasargā pret zibens izraisītiem negadījumiem. Tā tomēr nav, jo, antenas nav paredzētas tam, lai tās izturētu strāvas triecienus, kā arī māju zemējumi ir paredzēti elektrodrošībai, kas nav saistīti ar negaisu radītās strāvas novadīšanu.

Jāņem vērā tas, ka zibens novedēji tiek izstrādāti uz pasūtījuma un paredzēti konkrētiem objektiem. Tie prasa kompleksu projektēšanu un inženieriju, lai nodrošinātu to pareizu darbību. Līdz ar to, zibens novedēju uzstādīšanu ir  jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem.