Notāra pakalpojumi un citas sfēras, kurās var noderēt profesionāļa palīdzība

notāra pakalpojumi

Cik maksā zemes nomas līguma notariāla apstiprināšana, kā iegūt vecāku pilnvaru, lai nepilngadīgais bērns varētu doties ceļojumā? Kur visātrāk un ērtāk apstiprināt laulību līgumu? Atbilde ir pavisam vienkārša, jums ir jādodas pie notāra. Tas veic visus iespējamos pakalpojumus, kas saistīti ar dažādu juridisku papīru apstiprināšanu, kā arī informēs jūs par dažādiem ar likumu saistītiem jautājumiem, kas būs jums aktuāli.

Kādos gadījumos doties meklēt šādu palīdzību un kādus notāra pakalpojumus iespējams tur saņemt. Notārs var palīdzēt jums gadījumā, ja nepieciešams iepazīties ar tiesu praksi un teoriju, kā arī par likumu, kas attiecas tieši uz jums interesējošo problēmu. Neskaidrību gadījumā tas var jūs informēt par sekām un priekšrocībām nodokļu jomā, kā arī darīs jums zināmas jūsu tiesības šajos jautājumos.

Nopietnu strīdīgu jautājumu gadījumos notārs var jums palīdzēt izstrādāt vienošanos un cik vien iespējams samierināt strīdā iesaistītās puses, panākt vienošanos tur, kur tā sākotnēji šķiet nemaz nav iespējama. Tas arī palīdzēs nodrošināt vienošanās līdzsvaru, panākt taisnīgumu, lai neviena no pusēm nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī.

Šis cilvēks pilda ne vien apliecinātāja funkciju, bet arī ir padomdevējs. Šīs abas funkcijas gan ir savstarpēji saistītas, tomēr viņam arī svarīgi pārliecināties par pušu sapratni un par to vai puses apzinās draudošās sekas.

Pie notāra var doties gadījumos, ja nepieciešams jebkāda veida apstiprinājums, piemēram jāapstiprina tulkojums, paraksta īstums vai jebkāds cits notariāls apstiprinājums. Tā pat pie šī cilvēka var doties ja nepieciešams noformēt kādas kustamas mantas nodošanu, dāvināšanu vai atdošanu citas personas rīcībā vai īpašumā. Notariāli var apstiprināt arī mantojuma tiesības vai arī atteikties no sava mantojuma, ja nu gadījumā tas ir nepieciešams.

Šī persona var izsniegt arī dažāda veida pilnvaras, piemēram automašīnas vadīšanai ārpus Latvijas vai robežas, tā pat var saņemt arī atļauju nepilngadīgajam bērnam bez vecāka šķērsot valsts robežas citu personu pavadībā.

Pie notāra var apstiprināt arī savu testament vai noslēgt mantojuma līgumu, ja ir vēlēšanās, savas gribas izteikumu var noformēt kā notariālu aktu.

Ir gadījumi, kad šie pakalpojumi ir nepieciešami obligāti. Viens no šiem gadījumiem ir, ja tiek slēgti darījumi ar nekustamo īpašumu, bet pat ja šī cilvēka klātbūtne dažādos citos darījumos nav nepieciešama ir vērts pārliecināties par noslēgtā darījuma patiesumu pie profesionāļa.

Pat ja šķiet, ka esam pārliecināti par kāda līguma godīgumu un tā veiksmīgo iznākumu, vienmēr ir vērts doties pie profesionāļa jau pirms līguma slēgšanas. Tas ļaus jau laicīgi saprast sekas, kādas var iestāties parakstot šāda veida dokumentu, kā arī saņemt padomus un konsultācijas, kas saistītas ar konkrēto tēmu no juridiskā viedokļa.