UZŅĒMUMS FN-SERVISS KLIENTIEM PIEDĀVĀ DAŽĀDUS UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS VARIANTUS

fnserviss.lv veikalsKompetenti FN-Serviss profesionāļi nodrošina gan speciālistu konsultācijas, apmācības uzņēmumu darba drošības speciālistiem, kā arī sniedz dažādus drošības sistēmu risinājumus, kas sniegs iespēju strādāt drošā un sakārtotā darba vidē. Lielajā pakalpojumu piedāvājumā iekļauti gan ar darba aizsardzību tiešā mērā saistīti pakalpojumi, kā instruktāžas, darba aizsardzības dokumentācijas audits un saistošo dokumentu izstrādāšana u.c., gan arī ugunsdrošība un dažāda veida signalizācijas drošai darba videi. Uzņēmuma mājaslapā iespējams kārtīgi izpētīt visus piedāvātos pakalpojumus un atrast uzņēmuma nepieciešamībai vispiemērotāko.

 Konsultācijas un instruktāžas darba drošībā un aizsardzībā, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī citi pakalpojumi. Kompetentā institūcija FN-Serviss ( http://fnserviss.lv/ )piedāvā apmācības darba aizsardzībā – kopumā 60 stundas. Apmācības domātas kompānijas , kurš ir atbildīgā persona par darba drošību un aizsardzību uzņēmumā, kursu laikā gūs zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamata jautājumiem. Kā piemēram, darba vides risku ietekme, novērtēšana un iespējamā novēršana, vispārīgie darba aizsardzības jautājumi u.c. Darba aizsardzības apmācības un temati ir nozīmīgas darba aizsardzības speciālista pienākumu pildīšanai uzņēmumā, kas no darba vides potenciālo risku skatupunkta nav uzskatāms par bīstamu. Uzņēmuma FN-Serviss kompetencē dažādas konsultācijas darba aizsardzībā, kuru laikā lietpratēji informēs par individuālo darba aizsardzības līdzekļu noteikšanu, uzņēmumā esošās darba aizsardzības struktūras izvērtēšanu, kā arī sagatavos .

Ugunsdrošības pakalpojumu grupā ir iekļauti vairāki pakalpojumi, kas sniegs atbalstu, realizējot uzņēmumā drošu darba vidi. Ugunsdrošības instruktāžas kursu apmērs ir 20 vai 160 stundas, to laikā speciālisti ar reālo situāciju piemēriem sniegs nepieciešamākās zināšanas ugunsdrošībā un rīcībai ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā, ugunsgrēka bīstamības faktori un citas tēmas, kas tiks aplūkotas ugunsdrošības instruktāžas kursos. Padziļināts apmācību izklāsts, pakalpojumu apraksts atrodams firmas mājaslapā Fnserviss.lv. Turpat var sameklēt plašāku Tur ievietota informācija par drošības sistēmas variantiem, instalāciju. Piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, trauksmes signalizācijas sistēmas, tehnoloģisko procesu administrēšana u.c. saistošajiem aspektiem. FN-Serviss speciālisti ierīko šādas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu iekārtas: Bentel, Detectomat, Siemens un citas.